فرم استخدامی موسسه به سوی آفتاب

موسسه انتشاراتی به سوی آفتاب به منظور اشتغال زایی و کارآفرینی برای جوانان ، دانشجویان و عموم مردم عزیز ایران بر آن شد که از پتانسیل های موجود خود به منظور جذب نیروی متعهد و کارآمد استفاده کند.

لازم به ذکر است که استخدام افراد در زمینه های بازاریابی ، حسابداری ، تولیدمحتوا ، طراحی گرافیک و سایر موارد مرتبط به صورت حضوری و در دیگر شهرها بصورت دورکاری نیز میباشد.

پس از پر کردن فرم ذیل و بررسی آن توسط مدیران موسسه ، حداکثر تا 48 ساعت بعد با شما تماس گرفته میشود.

لطفا در پر کردن فرم دقت کافی به عمل آورید.